Vær der for dem, der er der for dig

I Danmark er 140.000 afhængige af alkohol og 585.000 drikker så meget, at de højst sandsynligt bliver syge af det. Men kun 7.600 mennesker kommer i kommunal alkoholbehandling. I en ny kampagne hjalp vi Alkohol & Samfund og TrygFonden i kampen om at bryde tabuet og få flere i alkoholbehandling. 

OPGAVE

Vi skulle løfte den tunge arv fra 4-års succesfuld Respekt-kampagne og fortsat gøre Alkolinjen, hvis organisation tidligere hed HOPE, relevant for både den drikkende og den pårørende.

Alkoholproblemer har altødelæggende konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren – men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste både familien, jobbet og vennerne. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og får fortalt at hjælpen er lige ved hånden og er helt gratis.

Undersøgelser viser dog, at mennesker i gennemsnit har et alkoholproblem i 11 år, før de søger hjælp. Ifølge en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for Alkohol & Samfund i 2018, svarer 45 procent af befolkningen, at de ikke ved, at kommunen skal tilbyde behandling for alkoholproblemer. Forud for kampagnen blev der lyttet med på indkommende telefonopkald på Alkolinjen, hvor det viste sig, at den pårørende er et vigtig led i igangsættelsen af behandlingsprocessen. Vi oplevede, at de pårørende typisk ringer ind først for at blive klædt på til den svære samtale med den drikkende, hvorefter den drikkende henvender sig efterfølgende. Derfor er det ikke nok kun at kommunikere til den drikkende – men også den pårørende.

LØSNING

Løsningen var en kampagne for Alkohol & Samfund og TrygFonden, som skulle få flere mennesker til at søge hjælp for deres alkoholproblem samt højne kendskabet til kommunal alkoholbehandling. Ligeledes skulle kampagnen sætte fokus på Alkolinjen som et værdifuldt redskab for både den drikkende og den pårørende.

Vær der for dem, der er der for siger kampagnes hovedbudskab, der har til formål at bryde tabuet og motivere den drikkende til at søge hjælp gennem omsorg frem for bebrejdelse, med en blanding af følelser og håb, der skulle vække interesse på hos begge målgrupper.

Kampagnen startede i marts 2019 på sociale medier, tv, biograf samt outdoors, med deltagelse af 63 kommuner i kampagnen med deres egne events.

 RESULTATER

På Instagram og Facebook til sammen nåede vi en næste dobbelt så høj VTR på 20,38% i forhold til 2018 kampagnen samt tæt på dobbelt så mange kliks til website. Især vores test omkring alkoholvaner var en succesfuld indtrækker til at få aktiveret målgruppen, idet den genererede 713.104 impressions og 34.079 link kliks. Kampagnen formåede altså at ramme mere relevante målgrupper, og dermed skabe content, som folk i højere grad har engageret sig med. 

Yderligere viser en undersøgelse fra analysebureauet It’s a Fact, at kampagnen havde, med 73%, en signifikant højere hjulpet afsendergenkendelse i forhold til 2018 kampagnen. Derudover huskede 58% budskabet om gratis og anonym rådgivning, hvilket ligeledes oversteg sidste års kampagne med 25%. Vigtigst af alt vækkede kampagnen en lyst hos 40% til at bryde tabuet og snakke om alkoholproblemer.

Play

COOKIES

Read more