NNIT Customer Journey Mapping

Om NNIT CX Playbook
NNIT Playbook er resultatet af et samarbejde mellem NNIT og Hjaltelin Stahl. Som international spiller med mere end 2.000 medarbejdere, var det vigtigt at få kortlagt og iscenesat alle de kontaktpunkter som NNIT’s kunder er i berøring med, for at blive i stand til at tilbyde kunderne en strømlinet kundeoplevelse på tværs af kanaler.

Der blev derfor igangsat et større analyse setup, som både inkluderede interviews med kunder og medarbejdere fra NNIT. Output af analysen var, blandt andet, en CX Playbook der indeholder en beskrivelse af kundernes forventninger og behov, bestemt efter, hvor de befinder sig i deres unikke kunderejse.

Dermed kan NNIT arbejde effektivt med relevante indsatsområder og skabe intern forankring i virksomheden ved også at give egne medarbejdere en udvidet kundeforståelse samt forudsætninger for at kunne handle på konkrete anbefalinger.

Opgave:
Få indsigt i NNITs kunders behov, adfærd, forventninger og således sikre en strømlignet oplevelse på tværs af hele NNIT.

Løsning:
Gennem kunde- og medarbejderinterviews, workshops og co-creations, har NNIT fået udarbejdet og forankret en CX Playbook, der strukturerer og strømliner kundeoplevelsen på tværs af fire kundescener. Dokumentet fungerer som strategisk fundament for NNITs arbejde med at forbedre kundeoplevelsen de kommende år.

Casebeskrivelse

Play

Intern kommunikation

Kick off

Playbook

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy