CASE: Vær der for dem, der er der for dig

I Danmark er 140.000 afhængige af alkohol, og 585.000 drikker så meget, at de højst sandsynligt bliver syge af det. Men kun 7.600 kommer i kommunal alkoholbehandling. I en ny kampagne hjalp vi Alkohol & Samfund og TrygFonden med at bryde tabuet og gøre flere opmærksomme på muligheden for behandling. 

UDFORDRING

Alkoholproblemer har store konsekvenser. For børnene og for ægtefællen eller samleveren, men også for den, der drikker og risikerer at miste både familie, job og venner. Derfor er det uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og at de ved, at hjælpen er lige ved hånden helt gratis.

Undersøgelser viser, at mennesker i gennemsnit venter 11 år, før de søger hjælp for deres alkoholproblem. Og en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for Alkohol & Samfund i 2018 viste, at 45% af befolkningen ikke ved, at kommunen skal tilbyde behandling. 

Forud for kampagnen lyttede vi med på opkald til Alkolinjen og fandt ud af, hvor vigtige de pårørende er, når behandlingsprocessen skal i gang. Typisk ringer de pårørende for at blive klædt på til at tage den svære samtale med den, der drikker. Derfor er det ikke nok at kommunikere til den, der drikker for meget. Vi skal også have fat i de pårørende.

LØSNING

Med den nye kampagne skulle vi løfte den tunge arv fra fire års succesfuld Respekt-kampagne og gøre Alkolinjen – hvis organisation tidligere hed HOPE – relevant for både den drikkende og de pårørende.

Omsorg frem for bebrejdelse blev tilgangen i en kampagne, som skulle få flere til at søge hjælp for deres alkoholproblem og benytte tilbuddet om kommunal alkoholbehandling. Samtidig satte vi fokus på Alkolinjen som et godt sted at starte for både den drikkende og de pårørende.

Vær der for dem, der er der for dig, blev kampagnens budskab. Med det talte vi til følelser og håb hos begge målgrupper for at bryde tabuet og motivere til at søge hjælp. 63 kommuner deltog i kampagnen, som startede i februar 2019 på sociale medier, i tv og biografer samt på outdoor medier. 

RESULTATER

Det vigtige budskab blev set, og kampagnen formåede både at ramme og engagere de relevante målgrupper. På Instagram og Facebook til sammen nåede vi en næsten dobbelt så høj VTR på 20,38% i forhold til 2018 kampagnen, og næsten dobbelt så mange klikkede sig videre til kampagnens website. Især muligheden for at teste sine egne alkoholvaner var content, som fik aktiveret folk – og genereret 713.104 impressions og 34.079 klik på linket.

En undersøgelse fra analysebureauet It’s a Fact viser desuden, at kampagnen med 73% havde en signifikant højere hjulpet afsendergenkendelse i forhold til kampagnen i 2018. Derudover huskede 58% budskabet om gratis og anonym rådgivning, hvilket overstiger sidste års kampagne med 25%. Og vigtigst af alt gav kampagnen hele 40% lyst til at bryde tabuet og sætte ord på alkoholproblemerne.

Print

TVC

Play

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy