CASE: Scandic Meeting

Opgaven 

Hvordan møder vi verden med Scandics nye mødekoncept i et marked med generiske budskaber og enslydende tilbud? 

Løsningen

En ny indsigtsbaseret tilgang har skabt grundlag for en differentiering af Scandics tilbud og ikke mindst en markant anderledes kommunikation. Kedelige møder er der nok af, ligesom der også er rigeligt med kedelige reklamer.

I grålige, alenlange videoer på YouTube dramatiserede vi kedelige møder, som vi alle kender og hader dem. Møder, hvor oplægsholderen monotont gentager sine indlysende pointer, og alle deltagerne har øjnene stift rettet på mobilerne. Men samtidigt gav vi beskuerne den velkendte og befriende mulighed at ’springe annoncen over’ - dog her omformuleret til ”SPRING MØDET OVER”.

Ved klik herpå blev de ledt til en indlevende hilsen fra Scandics charmerende Meeting Advisor på Scandics egen kampagneside. 

Økosystem

Ud over at køre på YouTube understøttede vi kampagnen med Facebook-posts optimeret i forhold til målgruppen for møder og konferencer.

Der blev hovedsagligt brugt CTR (click-through rate) som KPI for alle kreative eksekveringer på Facebook, da det gav en god idé om relevansen af de forskellige eksekveringer ift. de forskellige brugere.

Ud over CTR skævede vi til Video % Watched. Det stod hurtigt klart, at både YouTube og Facebook drev mere trafik til Scandics kampagneside og højere engagement generelt. 

Resultat

Den digitale performance for kampagnen er udregnet i forhold til benchmark fra tidligere års kampagne, der havde samme formål og mediebudget. De væsentligste resultater her er stigningen i CTR på YouTube og Facebook, der begge ligger betragteligt over sidste års resultater samt benchmark i branchen, herunder: 

  • Stigning i CTR på Youtube på 33%
  • Stigning i CTR på Facebook på 10%
  • Den høje CTR har øget trafikken til web med hele 60,2%
  • ROMI = 9,92

Videoer

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy