CASE: Propensity marketing

UDFORDRING
Coop.dk Shopping sender i dag 3-5 tilbudsmails ud på ugentlig basis, men de er one size fits all og ikke baseret på den enkelte kundes behov eller købsadfærd. Det setup er ikke nemt at skalere og få mere forretningsmæssig værdi ud af.

LØSNING
Ved hjælp af Propensity Marketing var vi i stand til at matche CRM profilerne med købsadfærd fra e-store og udregne en Propensity score (powered by AI/Machine Learning via Tinyclues) for hvert segment CRM-databasen. Vi kunne med andre ord forudse, hvad sandsynligheden er for at et segment i CRM basen vil købe en vare i nærmeste fremtid.

Det gjorde det muligt at sende en række særmails ud med varer vi gerne ville sælge (alt fra niche, storsælgere til destocking) til den rette målgruppe og teste i en pilot, om det derved var muligt at øge salget og få mere værdi ud af vores CRM indsats.

RESULTATER
Vi lykkedes med at øge open rate i mails med 22%, fastholde CTR og øge RPM med 55%. Herudover ramte vi en ROI på 9,6 for vores pilot. Piloten var derfor en succes og et første skridt på rejsen for Coop.dk Shopping ift. at skabe fremtidens CRM.

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy