CASE: Newborn mums

UDFORDRING:

For at få opbygget en konsistent brand identitet for Baby&Me’s økologiske modermælkserstatning på tværs af 5 markeder, skulle der skabes en fælles brand platform. Udgangspunktet for at finde fællespunkter var ikke let med både vidt forskellig kultur, men også meget forskellige markedssituationer og modenhed ift. økologi. Nogle steder har brandet høj kendskabsgrad og økologi er en hygiejne-faktor, andre steder var brandet ikke engang blevet introduceret i markedet  endnu. Derudover er det en kategori, hvor man hverken må vise kerneproduktet (stage 1+2), brugen af det (flaske) eller kernemålgruppen som produktet er til (børn under 1år). Der var derfor behov for en platform, der svævede en del over det taktiske niveau, og som kunne vinde genklang i alle markeder.

LØSNING:

Analysearbejdet viste, at det at blive mor er forbundet med en urmenneskelig tvivl, som krydser alverdens grænser. Uanset, om du befinder dig i Dubai, København eller Shanghai kender nybagte mødre til følelsen af usikkerhed. Platformens mission blev på den baggrund at italesætte denne til tider tabubelagte tvivl, og lade nybagte mødre vide, at de ikke er alene med den for derigennem at styrke deres selvværd som mor. For at forbinde normaliseringen af den naturlige tvivl på det emotionelle plan, med økologi som et af produktets vigtigste differentieringspunkter, blev ”naturlighed” Baby&Me’s nye domæne. Det gav rum for både at snakke mental og fysisk sundhed. Linjen ”It’s only natural” blev forløsningen på denne dobbelthed.

RESULTATER:

Lanceret efterår 2020. Afventer resultater.

Online film

Play
Play
Play

TVC

Play

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy