CASE: Fra vores lille verdenshjørne

Bisca ønskede en samlet strategisk og kreativ platform samt nyt design for MØN-serien med udgangspunkt i at få de stolte, lokale traditioner fremhævet. Udfordringen bestod særligt i at fortælle og ikke mindst bevare brandets unikke islæt og storytelling omkring Møn og samtidig sikre, at vi er skalérbare.

LØSNING

Første step var at få defineret et brandspot for MØN, som skulle danne rammen for den strategiske og kreative platform med udgangspunkt i det folkelige, de stolte traditioner og den gode kvalitet – alt sammen med et glimt i øjet. Det blev til: Fra vores lille verdenshjørne.

Med udgangspunkt i det nye brandspot udfoldede vi et univers, hvor omdrejningspunktet var de stolte traditioner og naturen på Møn som værende de vigtigste ingredienser.

Designet på emballagerne blev løftet, og vi sørgede for at skabe en klar rød tråd til den nye, strategiske platform. Vi igangsatte også en webtest blandt 1.000 forbruger for at teste designs, farver og tonalitet af. Dette skulle danne rammen om designprocessen og samtidig sikre, at vi forblev tro mod brandet.

ØKOSYSTEM

Kampagnen blev aktiveret på Biscas social kanaler med fokus på den nye platform og det nye design. Yderligere igangsatte vi en konkurrence på Facebook og i butikker landet over, der havde til formål at skabe engagement blandt danskerne. 

RESULTATER

Kampagnen er stadig aktiv, og derfor er de endelige resultater ikke kommet ind. En første opfølgning viser dog et stigende salgstal – ikke mindst henover påskeugen, der viser et flot løft i salget kontra samme tidspunkt i 2018, som anses som den ene ud af to højsæsoner for MØN-serien. 

COOKIES

Read our

cookie policy

&

privacy policy